Baza dobrych praktyk
Projekty beneficjentówProjekty własne LGDInformacje o bazie
Gmina: Wszystkie
Działanie: Wszystkie
Beneficjent: Wszyscy
Wszystkie Odnawialne źródła energii Place zabaw Świetlice wiejskie Doposażenie zespołów Warsztaty i szkolenia Imprezy Publikacje Obiekty i miejsca pełniące funkcje społeczno-kulturalne Obiekty i miejsca pełniące funkcje sportowo-rekreacyjne Renowacje sakralne Agroturystyka Maszyny i urządzenia Sprzęt informatyczny Doposażenie firm Inwestycje budowlane Chodniki i parkingi Infrastruktura społeczno-kulturalna Infrastruktura wypoczynkowo-rekreacyjna Obiekty sakralne
Projekty realizowane przez:
Wszystkie Projekty współpracy Działania dla twórców Współpraca z NGO Wizyty studyjne Udział w targach i innych wydarzeniach Szkolenia i doradztwo PO Kapitał Ludzki


BAZA DOBRYCH PRAKTYK
stanowi podsumowanie działalności LGD Ziemia Bielska w latach 2008-2014 – w zakresie projektów zrealizowanych przez beneficjentów, jak i projektów własnych LGD.

Zakładka „projekty beneficjentów” zawiera informacje na temat projektów, które zostały pozytywnie ocenione i zrealizowane w wyniku wszystkich przeprowadzonych przez LGD naborów wniosków dla działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Baza umożliwia wyszukiwanie projektów pod kątem kryteriów: gmina, działanie, beneficjent, a także według dziedziny – przedmiotu projektu.

W zakładce „projekty własne LGD” prezentujemy działania realizowane przez Stowarzyszenie niezależnie od przeprowadzanych naborów wniosków, a których celem była przede wszystkim aktywizacja lokalnej społeczności oraz wzmocnienie kapitału społecznego.